2015

בתאריך 13.2.15 התקיימה ישיבה בשירותים הווטרינריים בנושא: "הנחיות למחסני עופות בשגרה ובזמן חרום", בהנחייתם של ד"ר שמעון פרק וד"ר מיכל פרי.

לסיכום ההחלטות שנתקבלו בנושא חיסוני עופות