2015

הנחיות שימוש ברשימת הגושים:

בקובץ "רשימת רישיונות לפי מספר משק" ניתן למצוא את מספר הגוש אליו משוייך המשק, לאחר מכן יש לבדוק אילו משקים נוספים משתייכים לאותו הגוש בטבלת "רשימת גושים והמשקים המשתייכים אליהם".לרשימת רישיונות משקי הודים, הודנים ותרנגולות פיטום ושיוכם לגושי גידול
לרשימת גושים והמשקים המשתייכים אליהם

 

 

H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
H5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/ofot_bar_1_H5N8-14-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20
הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-ofot_bar_of_t_14-10-20.aspx הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20