2015

הנחיות שימוש ברשימת הגושים:

בקובץ "רשימת רישיונות לפי מספר משק" ניתן למצוא את מספר הגוש אליו משוייך המשק, לאחר מכן יש לבדוק אילו משקים נוספים משתייכים לאותו הגוש בטבלת "רשימת גושים והמשקים המשתייכים אליהם".לרשימת רישיונות משקי הודים, הודנים ותרנגולות פיטום ושיוכם לגושי גידול
לרשימת גושים והמשקים המשתייכים אליהם

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19