2015

הנחיות שימוש ברשימת הגושים:

בקובץ "רשימת רישיונות לפי מספר משק" ניתן למצוא את מספר הגוש אליו משוייך המשק, לאחר מכן יש לבדוק אילו משקים נוספים משתייכים לאותו הגוש בטבלת "רשימת גושים והמשקים המשתייכים אליהם".לרשימת רישיונות משקי הודים, הודנים ותרנגולות פיטום ושיוכם לגושי גידול
לרשימת גושים והמשקים המשתייכים אליהם

 

 

מקרה כלבת מספר 6 בכלב, ברמות נפתלי - 19.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_19-2-20.aspxמקרה כלבת מספר 6 בכלב, ברמות נפתלי - 19.2.20
הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
אירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-17-2-2020.aspxאירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20