2015

דגימות מעבדה מלולי המטילות החשודים במושבים אלישמע ונווה ימין ומלול תרנגולות לפיטום ליד קיבוץ מגל, נבדקו ונמצאו שליליות למחלת שפעת העופות. פגרי ברווזי בר שנמצאו סמוך למאגר מי קולחין בדרום הארץ, נדגמו ונמצאו שליליים.
הנגיף התגלה בלול תרנגולי הודים ליד קיבוץ מגל. במקום יש כ- 40,000 עופות. צוותי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הטילו הסגר על המוקד וסביבתו, והמתת העופות במוקד החלה הבוקר.

לולים בטווח 10 ק"מ ממוקד המחלה מנוטרים כל שאר הלולים בישראל ממשיכים להיות במעקב כפי שקורה בשגרה.

 
 

 

H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
H5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/ofot_bar_1_H5N8-14-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20
הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-ofot_bar_of_t_14-10-20.aspx הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20