2015

דגימות מעבדה מלולי המטילות החשודים במושבים אלישמע ונווה ימין ומלול תרנגולות לפיטום ליד קיבוץ מגל, נבדקו ונמצאו שליליות למחלת שפעת העופות. פגרי ברווזי בר שנמצאו סמוך למאגר מי קולחין בדרום הארץ, נדגמו ונמצאו שליליים.
הנגיף התגלה בלול תרנגולי הודים ליד קיבוץ מגל. במקום יש כ- 40,000 עופות. צוותי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הטילו הסגר על המוקד וסביבתו, והמתת העופות במוקד החלה הבוקר.

לולים בטווח 10 ק"מ ממוקד המחלה מנוטרים כל שאר הלולים בישראל ממשיכים להיות במעקב כפי שקורה בשגרה.

 
 

 

מקרה כלבת מספר 6 בכלב, ברמות נפתלי - 19.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_19-2-20.aspxמקרה כלבת מספר 6 בכלב, ברמות נפתלי - 19.2.20
הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
אירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-17-2-2020.aspxאירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20