2015

דגימות מעבדה מלולי המטילות החשודים במושבים אלישמע ונווה ימין ומלול תרנגולות לפיטום ליד קיבוץ מגל, נבדקו ונמצאו שליליות למחלת שפעת העופות. פגרי ברווזי בר שנמצאו סמוך למאגר מי קולחין בדרום הארץ, נדגמו ונמצאו שליליים.
הנגיף התגלה בלול תרנגולי הודים ליד קיבוץ מגל. במקום יש כ- 40,000 עופות. צוותי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הטילו הסגר על המוקד וסביבתו, והמתת העופות במוקד החלה הבוקר.

לולים בטווח 10 ק"מ ממוקד המחלה מנוטרים כל שאר הלולים בישראל ממשיכים להיות במעקב כפי שקורה בשגרה.

 
 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19