2015

הסתיימו ההמתות וההטמנות בכל שלושת האתרים הנגועים: אביאל, חוות אורנים - בנימינה ומגל.

הוכרז הסגר ברדיוס של עשרה קילומטרים סביב לכל מוקד, וכל הוצאה או תנועה של בעלי כנף או ביצי מאכל ורבייה מחייבים אישור מרופא וטרינר ממשלתי.
נקיונות וחיטויים צפויים להסתיים עד סוף היום.

כעת אין דיווח על חשדות נוספים להתפרצות המחלה, אך אנו מבקשים להזכיר למגדלים כי יש לדווח לרופא וטרינר ממשלתי על כל תחלואה ו/או תמותה חריגה.


 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020
הודעה ללולנים אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulanim_9-20.aspxהודעה ללולנים אוקטובר 2020
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20