2015

הסתיימו ההמתות וההטמנות בכל שלושת האתרים הנגועים: אביאל, חוות אורנים - בנימינה ומגל.

הוכרז הסגר ברדיוס של עשרה קילומטרים סביב לכל מוקד, וכל הוצאה או תנועה של בעלי כנף או ביצי מאכל ורבייה מחייבים אישור מרופא וטרינר ממשלתי.
נקיונות וחיטויים צפויים להסתיים עד סוף היום.

כעת אין דיווח על חשדות נוספים להתפרצות המחלה, אך אנו מבקשים להזכיר למגדלים כי יש לדווח לרופא וטרינר ממשלתי על כל תחלואה ו/או תמותה חריגה.


 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19