2015

הסתיימו ההמתות וההטמנות בכל שלושת האתרים הנגועים: אביאל, חוות אורנים - בנימינה ומגל.

הוכרז הסגר ברדיוס של עשרה קילומטרים סביב לכל מוקד, וכל הוצאה או תנועה של בעלי כנף או ביצי מאכל ורבייה מחייבים אישור מרופא וטרינר ממשלתי.
נקיונות וחיטויים צפויים להסתיים עד סוף היום.

כעת אין דיווח על חשדות נוספים להתפרצות המחלה, אך אנו מבקשים להזכיר למגדלים כי יש לדווח לרופא וטרינר ממשלתי על כל תחלואה ו/או תמותה חריגה.


 

 

הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspxהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי