2015

שפעת עופות התגלתה בשישה לולי עופות במושב בית הלוי, סמוך לחדרה, במספר כולל של כ- 35,000 עופות רבייה כבדה. בהתאם לנוהל שפעת עופות, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה.
במוקד של שלושת הקילומטרים, ישנם שלושה אתרים ברדיוס דומה בהם נמצאו סימנים להתפרצות המחלה. באתר אחד של עופות רבייה כבדה הושלמה המתת הלהקה ביום שישי, ה- 29.1.2015, ובשני אתרים נוספים של תרנגולי הודו תושלם ההמתה במהלך היום.
אנו מבקשים לשמור על בטיחות ביולוגית מירבית ולדווח על כל תמותה, תחלואה או תופעה חריגה.


 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19