2015

שפעת עופות התגלתה בשישה לולי עופות במושב בית הלוי, סמוך לחדרה, במספר כולל של כ- 35,000 עופות רבייה כבדה. בהתאם לנוהל שפעת עופות, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה.
במוקד של שלושת הקילומטרים, ישנם שלושה אתרים ברדיוס דומה בהם נמצאו סימנים להתפרצות המחלה. באתר אחד של עופות רבייה כבדה הושלמה המתת הלהקה ביום שישי, ה- 29.1.2015, ובשני אתרים נוספים של תרנגולי הודו תושלם ההמתה במהלך היום.
אנו מבקשים לשמור על בטיחות ביולוגית מירבית ולדווח על כל תמותה, תחלואה או תופעה חריגה.


 

 

אירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-17-2-2020.aspxאירוע כלבת בבקר, במפטמה של קיבוץ שניר - 17.2.20
רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 9.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim_2020.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 9.2.20
מקרה כלבת מספר 4 בכלבה, באזור כפר בלום ובית הילל - 5.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_4_20.aspxמקרה כלבת מספר 4 בכלבה, באזור כפר בלום ובית הילל - 5.2.20