2015

שפעת עופות התגלתה בלול עופות נוסף בשרון, באותו אזור בו נתגלו מקרי השפעת בשבועיים האחרונים. הלול בבית חירות (כפר ויתקין), סמוך לנתניה, כולל כ- 37,000 עופות הודו. בהתאם לנוהל שפעת עופות, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה. במידה ויהיו עדכונים נוספים, תצא הודעה נוספת.

בתוך כך, צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סיימו את הטיפול בכל אתרי המחלה בישראל שהתגלו בשבוע שעבר באזור השרון. בכל האתרים עבודת המתה והטמנה הסתיימה. בבית הלוי נותרה רק עבודת החיטוי וניקוי שצפויה להסתיים היום. בכל שאר האתרים פעולות החיטוי הסתיימו.


 

 

הודעה ללולנים אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulanim_9-20.aspxהודעה ללולנים אוקטובר 2020
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-H5N8-wild-animals-19-10-20.aspxהודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20