2015

שפעת עופות התגלתה בלול עופות נוסף בשרון, באותו אזור בו נתגלו מקרי השפעת בשבועיים האחרונים. הלול בבית חירות (כפר ויתקין), סמוך לנתניה, כולל כ- 37,000 עופות הודו. בהתאם לנוהל שפעת עופות, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה. במידה ויהיו עדכונים נוספים, תצא הודעה נוספת.

בתוך כך, צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סיימו את הטיפול בכל אתרי המחלה בישראל שהתגלו בשבוע שעבר באזור השרון. בכל האתרים עבודת המתה והטמנה הסתיימה. בבית הלוי נותרה רק עבודת החיטוי וניקוי שצפויה להסתיים היום. בכל שאר האתרים פעולות החיטוי הסתיימו.


 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19