2015

שפעת עופות התגלתה בלול עופות נוסף בשרון, באותו אזור בו נתגלו מקרי השפעת בשבועיים האחרונים. הלול בבית חירות (כפר ויתקין), סמוך לנתניה, כולל כ- 37,000 עופות הודו. בהתאם לנוהל שפעת עופות, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה. במידה ויהיו עדכונים נוספים, תצא הודעה נוספת.

בתוך כך, צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סיימו את הטיפול בכל אתרי המחלה בישראל שהתגלו בשבוע שעבר באזור השרון. בכל האתרים עבודת המתה והטמנה הסתיימה. בבית הלוי נותרה רק עבודת החיטוי וניקוי שצפויה להסתיים היום. בכל שאר האתרים פעולות החיטוי הסתיימו.


 

 

עדכונים מאירוע פה וטלפיים בקיבוץ שמיר שהחל בתאריך 25.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_shamir-25-2-2021.aspxעדכונים מאירוע פה וטלפיים בקיבוץ שמיר שהחל בתאריך 25.2.21
מקרה כלבת מספר 11 – בכלב, בישוב פקיעיןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_pkiin.aspxמקרה כלבת מספר 11 – בכלב, בישוב פקיעין
בעקבות ההנחיה לעצור את שיווק הדגים שמקורם בחופי הים התיכון, בשל אירוע זיהום הזפת, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מבהירים: אין איסור לשווק דגים שמקורם בבריכות דגים, בכנרת ובמפרץ אילתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/fish-consumers.aspxבעקבות ההנחיה לעצור את שיווק הדגים שמקורם בחופי הים התיכון, בשל אירוע זיהום הזפת, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מבהירים: אין איסור לשווק דגים שמקורם בבריכות דגים, בכנרת ובמפרץ אילת