2015

שפעת עופות התגלתה בלול עופות נוסף בשרון, באותו אזור בו נתגלו מקרי השפעת בשבועיים האחרונים. הלול בבית חירות (כפר ויתקין), סמוך לנתניה, כולל כ- 37,000 עופות הודו. בהתאם לנוהל שפעת עופות, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה. במידה ויהיו עדכונים נוספים, תצא הודעה נוספת.

בתוך כך, צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סיימו את הטיפול בכל אתרי המחלה בישראל שהתגלו בשבוע שעבר באזור השרון. בכל האתרים עבודת המתה והטמנה הסתיימה. בבית הלוי נותרה רק עבודת החיטוי וניקוי שצפויה להסתיים היום. בכל שאר האתרים פעולות החיטוי הסתיימו.


 

 

מקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_18.aspxמקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטה
הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspxהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי