2015

מ"מ מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, צביקה כהן, חיזק את עובדי המשרד העמלים על מיגור השפעת ומניעת התפשטותה מזה כשלושה שבועות, ושיבח אותם על עבודתם המקצועית. הדברים נאמרו בכנס שארגן המשרד במועצה מקומית אשכול, להבעת תמיכה ולחיזוק יישובי הדרום, זאת בנוסף להצעת המחליטים שקידם המשרד בנושא.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון. בכל האתרים עבודת המתה והטמנה הסתיימה. בבית חירות נותרה רק עבודת החיטוי והניקוי שצפויה להסתיים היום. בכל שאר האתרים פעולות החיטוי הסתיימו. נכון לעכשיו לא ידוע על מוקדי מחלה נוספים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיך בניטור שוטף של כלל משקי העופות בישראל, בכדי לזהות מוקד חדש של מחלה, אם יגיע, במהירות האפשרית. במקביל, מדריך ומנחה משרד החקלאות את כלל משקי העופות בארץ באופן פרטני לטובת העלאת הבטיחות הביולוגית.