2015

הלהקה שכוללת כ- 18,000 עופות תומת וניטור יתבצע בלהקות סביבה, בהתאם לנוהל הטיפול במחלה. בדיקות אפידמיולוגיות ראשונות של המשרד מצביעות על גורם סכנה מרכזי בכניסת עובדים מלול ללול המעבירים את הנגיף.

פירוט נוסף על המחלה ומקרים קודמים ניתן למצוא כאן.
במידה שיהיו מוקדים נוספים, תצא הודעה נוספת.