2015

עדכון הטיפול בשפעת עופות – 23 ינואר 2015

צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיכים לפעול בשטח באזור בנימינה, לטיפול בשפעת עופות שהתגלתה באזור לפני כשבוע. העבודות במוקד אביאל הסתיימו.
המחלה התגלתה במוקד חדש באותו אזור, מדובר בשני לולי רבייה מבודדים, המכילים כ- 17,000 עופות.
העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בהתאם לנהלים הבינלאומיים לטיפול בשפעת עופות על מנת למנוע התפשטות המחלה ללולים נוספים, לולים נוספים בטווח 10 ק״מ מנוטרים.

עדכון הטיפול בשפעת עופות – 24 ינואר 2015

צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיכים לפעול בשטח באזור בנימינה, לטיפול בשפעת עופות שהתגלתה באזור לפני כשבוע. הטיפול במוקדים הנגועים באזור המדובר הסתיים.
קיים חשש להתפרצות המחלה ללול נוסף ליד קיבוץ מגל, מדובר בלול הודו. דגימות נשלחו למעבדות לבדיקה, העבודות יתבצעו בהתאם לתוצאות.

הטיפול בשפעת נעשה בהתאם לנהלים הבינלאומיים, ועל פי כך, בכדי למנוע התפשטות המחלה ללולים נוספים, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו, ולולים נוספים בטווח 10 ק״מ מנוטרים.

משרד החקלאות קורא למגדלי עופות חצר, להחזיק את העופות בכלובים מקורים ומרושתים ולמנוע שוטטותם בשטח פתוח בכדי להקטין את סכנת ההידבקות מעוף השדה.

עדכון נוסף בטיפול בשפעת עופות - 24 בינואר 2015

קיים חשד להתפרצות שפעת העופות בשני לולי מטילות במושבים אלישמע ונווה ימין בדרום השרון. דגימות נשלחו למעבדות לבדיקה. יצוין כי, לא קיים סיכון לבריאות הציבור מאכילת ביצים.
צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר מטפלים בלול שנמצא נגוע ליד קיבוץ מגל.
העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה.
משרד החקלאות קורא למגדלי עופות חצר, להחזיק את העופות בכלובים מקורים ומרושתים ולמנוע שוטטותם בשטח פתוח בכדי להקטין את סכנת ההידבקות מעופות בר.