אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 2.12.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_2-12-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 2.12.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_19-10-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastl_17-8-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 22.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_22-6-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 22.6.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 13.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_13-6-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 13.6.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29.5.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_29-5-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29.5.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 18.5.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_18-5-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 18.5.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 30.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/yeshuvim_newcstle_30-4-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 30.4.17
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 27.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_15-3-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 27.4.17