על פי פקודת מחלות בעלי חיים אין להכניס עופות או להוציאם מאזור מוכרז ללא היתר בכתב מרופא ממשלתי ובהתאם לתנאים שיקבע.
המבקשים לאכ​לס באחד מהישובים המסומנים בצהוב יפנו לרופא ממשלתי לקבלת היתר.

לא יינתנו היתרים לאכלוס ביישובים הבאים:
אביבים
גורן
ספסופה
שתולה

 

 

הודעה ללולנים - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_11-20.aspxהודעה ללולנים - נובמבר, 2020
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_september_2020.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 2020
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 4.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_ofot-2020.aspxאזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 4.11.20