​​

 

 

קדחת מערב הנילוס (קמ"ה) והנגיף המעביר אותהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2018/Pages/Kadahat_maarav_hanilus.aspxקדחת מערב הנילוס (קמ"ה) והנגיף המעביר אותה
אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2018/Pages/newcasel_places_25-1-2018.aspxאזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.2018