סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_september_2020.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 2020
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 4.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_ofot-2020.aspxאזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 4.11.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20
הנחיות לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_ofot.aspxהנחיות לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי עופות
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/18-10-2020__ezorim_shapaat_ofot.aspxאזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20
איסור הוצאת עופות לחלקות מרעה / חלקות אימון - 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/mire_ofot_15-10-2020.aspxאיסור הוצאת עופות לחלקות מרעה / חלקות אימון - 15.10.20
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מאי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מאי, 2020
הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
מפות לולים נגועים בסלמונלה בישראל, לשנים 2017-2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/lulim_salmonela_shnati.aspxמפות לולים נגועים בסלמונלה בישראל, לשנים 2017-2019
הודעה למגדלי פטמים - איסור גידול פטמים בלולי סוללותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/gidul_ptamim_lul_solelot_06-04-20.aspxהודעה למגדלי פטמים - איסור גידול פטמים בלולי סוללות
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מרץ, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_3_20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מרץ, 2020