2013

 

 

הודעה ללולנים - דצמבר 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_12-2013.aspxהודעה ללולנים - דצמבר 2013
הודעה ללולנים - נובמבר 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_11-2013.aspxהודעה ללולנים - נובמבר 2013
הודעה ללולנים - אוקטובר 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_oct_2013.aspxהודעה ללולנים - אוקטובר 2013
הודעה ללולנים - אוגוסט 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_8_2013.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט 2013
הודעה ללולנים - יולי 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_7-13.aspxהודעה ללולנים - יולי 2013
הודעה ללולנים - יוני 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_june2013.aspxהודעה ללולנים - יוני 2013
הודעה ללולנים - מאי 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_5-2013.aspxהודעה ללולנים - מאי 2013
הודעה ללולנים - אפריל 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_4-2013.aspxהודעה ללולנים - אפריל 2013
הודעה ללולנים - מרץ 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_3-2013.aspxהודעה ללולנים - מרץ 2013
הודעה ללולנים - ינואר 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_jan_2013.aspxהודעה ללולנים - ינואר 2013