​להלן רשימת המשקים (תרנגולות - רביה קלה/כבדה) בעלי רשיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורביה ובהם הלהקות שנבדקו סרולוגית למיקופלסמה גליספטיקום-MG. תוצאות הבדיקות מתייחסות לדגימות שהובאו למעבדות האזוריות למחלות עופות ע​ל ידי המגדלים ועל אחריותם - במהלך חודש אוקטובר, 2017.​

​​​הודעה ללולנ​ים - אוקטובר, 2017​​

 

 

אפיון והערכה של בעיית הכלבים המשוטטים / נטושים בישראל - דו"ח בינייםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2020/Pages/klavim_netushim.aspxאפיון והערכה של בעיית הכלבים המשוטטים / נטושים בישראל - דו"ח ביניים
מקרה כלבת מספר 30 – בתן, בקיבוץ שדה נחמיהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_30.aspxמקרה כלבת מספר 30 – בתן, בקיבוץ שדה נחמיה
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020