רשימת המשקים בעלי רשיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורביה ובהם הלהקות שנבדקו סרולוגית או בשיטת ה-PCR
למיקופלסמה גליספטיקום-MG (תרנגולות).

​הודע​ה ללו​לנים לחודש ספטמבר 2018​​

אם יש​ צורך בקובץ מונגש, יש לפנות לאסנת טולדו בט​לפון: 03-9681790

 

 

הודעה ללולנים - מרץ 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2021/Pages/mico_march_2021.aspxהודעה ללולנים - מרץ 2021
מורשים לחיסון עופות? וטרינרים פרטיים? משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לכם!https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2021/Pages/hisun_ofot.aspxמורשים לחיסון עופות? וטרינרים פרטיים? משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לכם!
הודעה ללולנים - ינואר 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2021/Pages/mico_1-21.aspxהודעה ללולנים - ינואר 2021