רשימת המשקים בעלי רשיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורביה ובהם הלהקות שנבדקו סרולוגית או בשיטת ה-PCR
למיקופלסמה גליספטיקום-MG (תרנגולות).

​הודע​ה ללו​לנים לחודש ספטמבר 2018​​

אם יש​ צורך בקובץ מונגש, יש לפנות לאסנת טולדו בט​לפון: 03-9681790

 

 

הודעה ללולנים - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_11-20.aspxהודעה ללולנים - נובמבר, 2020
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_september_2020.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 2020
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 4.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_ofot-2020.aspxאזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 4.11.20