רשימת משקים בעלי רישיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורבייה, אשר נבדקו למיקופלסמה גליספטיקום - MG תרנגולות (בשיטה סרולוגית או בשיטת PCR).  

מיקופ​לסמה, אוקטובר, 2019

 

 

מקרה כלבת מספר 16 – בטלה (כבשים), בישוב חד-נסhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_16.aspxמקרה כלבת מספר 16 – בטלה (כבשים), בישוב חד-נס
מקרה כלבת מספר 17 – בטלה (כבשים), בישוב חד-נסhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_17.aspxמקרה כלבת מספר 17 – בטלה (כבשים), בישוב חד-נס
מקרה כלבת מספר 18 – בכלב (גור), בישוב חד-נסhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_18.aspxמקרה כלבת מספר 18 – בכלב (גור), בישוב חד-נס