2020

רשימת המשקים בעלי רישיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורבייה ובהם הלהקות שנבדקו סרולוגית או בשיטת ה-PCR למיקופלסמה גליספטיקום-MG (תרנגולות).​

מיקופלסמה - אפריל 2020

 

 

מורשים לחיסון עופות? וטרינרים פרטיים? משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לכם!https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2021/Pages/hisun_ofot.aspxמורשים לחיסון עופות? וטרינרים פרטיים? משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לכם!
הודעה ללולנים - פברואר 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2021/Pages/mico_2_21.aspxהודעה ללולנים - פברואר 2021
H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-15-10-20.aspx H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20