הוראות והנחיות

 

 

הנחיות לדיגום דםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/horaot_hanhayot/Pages/hanhayot_digum_dam.aspxהנחיות לדיגום דםהנחיות לדיגום דם
הנחיות לדיגום מטושים לבדיקה וירולוגיתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/horaot_hanhayot/Pages/hanhayot_digum_metoshim_virologia.aspxהנחיות לדיגום מטושים לבדיקה וירולוגיתהנחיות לדיגום מטושים לבדיקה וירולוגית
הנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר במשקי רבייהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/horaot_hanhayot/Pages/hanhayot_matosh_nigrar.aspxהנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר במשקי רבייההנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר במשקי רבייה
הנחיות כלליות למתן היתר להפעלת משק טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/horaot_hanhayot/Pages/hanhayot_heter_hafalat_meshek.aspxהנחיות כלליות למתן היתר להפעלת משק טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופותהנחיות כלליות למתן היתר להפעלת משק טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות