טפסים

​​​​​​​​​

קטגוריה
שם
תרכיב אוטוגניבקשה לייצור תרכיב אוטוגני
תעודת משלוח חומר לבדיקהתעודת משלוח חומר לבדיקה
שפעת עופותטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופות
שפעת עופותטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה
שפעת עופותטופס הוצאת ביצי מאכל מתחנת מיון מישוב באזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות
שפעת עופותטופס בקשה להוציא ביצי רבייה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות למדגריה באזור המוכרז או מחוץ לאזור המוכרז
שפעת עופותטופס בקשה להוציא עופות למשחטה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות
שפעת עופותטופס בקשה לקבלת עופות למשק ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות
שפעת עופותטופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשק
שפעת עופותטופס בקשה לקבלת אפרוחים ממדגריה למשק ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות
שפעת עופותטופס בקשה להוציא אפרוחים מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות למשק מחוץ לאזור
שפעת עופותפיצוי מגדלים לאחר המתת עופות - שפעת עופות
רישום רכב להובלת בעלי חייםבקשה לרישום כלי רכב להובלת בעלי חיים
מדגריותטופס בקשה לשינויים במדגרה
מדגריותבקשה לקבלת רישיון מדגריה
הקמת לולאישור מודד מתוקן
הקמת לולהנחיות להקמה והפעלה משקי רבייה וגידול
הקמת לולטופס בקשה לקבלת אישור וטרינרי להיתר בניה
הקמת לולטופס בקשה לקבלת רישיון להקמה - להחזקה
הקמת לולטופס פרוטוקול בניית לולים למגדל ואדריכל
הקמת לולטופס שינוי שלוחה
דיווח רופא וטרינרדיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגה
אישור משק לעמידה בתנאי רישוי עסקיםבקשה לאישור משק לעמידה בתנאי רישוי עסקים