​​היחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.

פעילות היחידה מתמקדת בתחומים הבאים:

  1. בתי שחיטה לבעלי כנף ויענים.
  2. תחנות מיון ואריזה של ביצי מאכל.
  3. חוות גידול, תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות, ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים.
  4. מפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא בתחומים הבאים:
  • מפעלים לעיבוד בשר עוף ויענים ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד דגים ומוצריהם ליצוא. 
  • מפעלים לעיבוד חלב ומוצריו ליצוא.
דו"ח אי התאמות משחטות ובתי מטבחיים
פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)

 

 

 

 

עדכון בנושא איסור ניקוי ביציםשירותים וטרינריים;מזון מן החישירותים וטרינריים;פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/egg_wash.aspxעדכון בנושא איסור ניקוי ביצים25/11/2020 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f216
גם השנה עושים כפרות בכסף ועוזרים לנזקקים​דוברות והסברה;שירותים וטרינריים;פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/kaparot.aspxגם השנה עושים כפרות בכסף ועוזרים לנזקקים​07/09/2020 21:00:00{52d6e36b-627c-4954-b610-16358c787e28}f85b7bd1-85fb-48ec-8edf-bf419fc20f09312
דוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראלמזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/dochot_bikoretדוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראל21/03/2020 22:00:00{3b3bf67b-11be-41d8-9ced-b5a3d3368069}cb3f9d1e-4807-46f9-abab-ab7794a391471
עקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדםשירותים וטרינריים;בריאות עופות;המזון שאנחנו אוכליםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/mifaley_beizim_ibud.aspxעקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדם02/10/2018 21:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f213

 

 

דולב סרחיודולב סרחיו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466411דולב סרחיורופא וטרינר ראשי - פיקוח על מוצרים מן החי03-968168103-9681611Sergiod@moag.gov.il
מיכלגנץ גנץמיכלגנץ גנץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466216מיכל גנץ גנץרופאה וטרינרית אחראית על מחלבות לייצוא ותחנות למיון דגים03-968164803-9681611michalga@moag.gov.il
חנוביץציוני מיכלחנוביץציוני מיכל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466207חנוביץ ציוני מיכלרופאה וטרינרית מרחב מרכז03-968896203-9681611MichalH@moag.gov.il
נעמה זערורנעמה זערור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466252נעמה זערוררופאה וטרינרית - אחראית בתי מטבחיים ופסדים03-9681682NaamaZ@moag.gov.il

 

 

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזהירים: אין לרכוש מוצרים שמקורם במפעל "בשר הגלילי"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/basar_haglili.aspxהשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזהירים: אין לרכוש מוצרים שמקורם במפעל "בשר הגלילי"15/09/2020 21:00:00
רמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות ותרופות במוצרים מן החי - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sheriot_chimiot_merabiot_5-9-2019.aspxרמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות ותרופות במוצרים מן החי - ספטמבר, 202026/07/2020 21:00:00
הודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Change_regulation.aspxהודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן12/12/2017 22:00:00
קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/-guidelines.aspxקווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)12/12/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/akanot_briut_tzibur_dagim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_mazon_hisaminim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_sheriot.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_tnaey_yetzur.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993