​​היחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.

פעילות היחידה מתמקדת בתחומים הבאים:

  1. בתי שחיטה לבעלי כנף ויענים.
  2. תחנות מיון ואריזה של ביצי מאכל.
  3. חוות גידול, תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות, ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים.
  4. מפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא בתחומים הבאים:
  • מפעלים לעיבוד בשר עוף ויענים ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד דגים ומוצריהם ליצוא. 
  • מפעלים לעיבוד חלב ומוצריו ליצוא.

תר​שים היחידה - פיקוח על מוצרים מן החי
רשימת מפעלים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי
רשימת מתקנים מאושרים 
דפי נוהל פיקוח מוצרים מן החי
פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)

 

 

 

 

עקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדםשירותים וטרינריים;בריאות עופות;המזון שאנחנו אוכליםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/mifaley_beizim_ibud.aspxעקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדם02/10/2018 21:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f213
סקר שאריות חומרים כימיים בבשר בקר, עוף, דגים, ביצים ועוד לשנת 2017המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החידוברות והסברה;שירותים וטרינריים;פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Chemical_substances.aspxסקר שאריות חומרים כימיים בבשר בקר, עוף, דגים, ביצים ועוד לשנת 201716/05/2018 21:00:00{ab7dbfc4-79ed-4486-a120-84c4c1cfda1a}a1a9d04c-2db5-4edd-bcce-d336d0e234c5204
מידע בנושא נוהל כפרות - 2016המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/nohal_kaparot 8.2016.aspxמידע בנושא נוהל כפרות - 201629/08/2016 21:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f24
משרד החקלאות ומשרד הבריאות מרחיבים ומעמיקים את איתור והשמדת ביצים ועופות בישראל הנגועים בחיידק הסלמונלההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/salmonela_2015.aspxמשרד החקלאות ומשרד הבריאות מרחיבים ומעמיקים את איתור והשמדת ביצים ועופות בישראל הנגועים בחיידק הסלמונלה08/12/2015 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f25

 

 

דולב סרחיודולב סרחיו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466411דולב סרחיורופא וטרינר ראשי - פיקוח על מוצרים מן החי03-9681681 ,03-968897203-9681611Sergiod@moag.gov.il
חליגוא אביבהחליגוא אביבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465861חליגוא אביבהמזכירת מחלקה03-968168103-9681611avivah@moag.gov.il
מטאנס יוליאנהמטאנס יוליאנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466122מטאנס יוליאנהרופאה וטרינרית מרחב צפוןIulianam@moag.gov.il
מיכלגנץ גנץמיכלגנץ גנץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466216מיכל גנץ גנץרופאה וטרינרית אחראית על מחלבות לייצוא ותחנות למיון דגים03-968164803-9681611michalga@moag.gov.il

 

 

הודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Change_regulation.aspxהודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן12/12/2017 22:00:00
קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/-guidelines.aspxקווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)12/12/2017 22:00:00
משרדי החקלאות, הבריאות וראש הממשלה הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/harkhat_haiee_mdaf.aspxמשרדי החקלאות, הבריאות וראש הממשלה הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימים12/12/2017 22:00:00
שיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Survey_2016.aspxשיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 201624/07/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/akanot_briut_tzibur_dagim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_mazon_hisaminim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_sheriot.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_tnaey_yetzur.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993