מדינה ושנת פרסום
תאריך פרסום
Argentina 201507/05/2015
Argentina 201801/01/2018
Australia 201717/09/2017
Botswana 201630/11/2016
Brazil 201407/01/2015
Brazil 201716/10/2017
Brazil 201805/12/2018
Colombia 201726/09/2017
Cyprus 201625/04/2016
France 201610/05/2016
France 201901/02/2019
Hungary 201427/01/2014
Ireland 201602/03/2016
Italy 201620/12/2016
Netherlands 201826/11/2018
Paraguay 201716/10/2017
Paraguay 201920/03/2019
Poland 201415/09/2014
Poland 201517/08/2015
Poland 201603/02/2016
Poland 201726/04/2017
Poland 201819/07/2018
Portugal 201617/05/2016
Romania 201619/11/2016
Russia 2018 eggs24/12/2018
Spain 201516/01/2015
Spain 201710/12/2017
Spain 2018 eggs30/11/2018
Uruguay 201726/04/2017

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
עדכון בנושא איסור ניקוי ביציםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/egg_wash.aspxעדכון בנושא איסור ניקוי ביצים
דוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/dochot_bikoretדוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראל