פיקוח על נוכחות מזהמים ביולוגיים וכימיים במוצרים מהחי

תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) התש"ס-2000 מהוות הבסיס החוקי לניטור ומעקב אחר נוכחות שאריות ביולוגיות וכימיות במוצרים מהחי.

וועדת היגוי עליונה ובראשה יו"ר אחראית על נושא פיקוח, ניטור ומעקב אחר שאריות ביולוגיות וכימיות במוצרים מהחי. הוועדה מורכבת מיושבי ראש של תתי הוועדות שונות וכמו כן ממומחים מתחומי הניטור והמעקב אחר נוכחות שאריות כימיות וביולוגיות. וועדה זו מתכנסת אחת לשנה בכדי לדון ולבנות תכנית דגימה עבור מציאת נוכחות שאריות כימיות וביולוגיות במוצרים מהחי. וועדה זו בהחלטותיה מתבססת על עבודתן והמלצותיהן של תתי ועדות האחראיות על הקטגוריות השונות בתחום המזון מהחי כגון: תת וועדה למוצרי עוף וביצים, תת הוועדה לנושא חלב, תת הוועדה לנושא בשר בקר וחזירים, תת הוועדה לנושא דבש דגים וכו'.


הרכב תתי הוועדות מתבסס על מומחים בתחום הרפואי, (קליני) של בעלי החיים, מומחים בתחום הפיקוח על מוצרים מהחי ומומחים נוספים העוסקים בתחומי מחקר ומעבדה. בהתאם להמלצות תתי הוועדות השונות מפרסמת וועדת ההיגוי העליונה מסקנותיה, ופורסת תכנית מדגם שנתית בה מופיעים סוגי החומרים אותם יש לנטר, תדירות וכמויות הדגימות אותן יש לאסוף במהלך השנה עבור כל קטגוריה.

מדי שנה מפרסמת המחלקה לפיקוח מוצרים מהחי חוברת רמות מרביות לנוכחות שאריות כימיות וביולוגיות במוצרים מהחי. בחוברת זו ניתן למצא כל החומרים הכימיים אשר עליהם קיים ניטור ופיקוח מטעם וועדת ההיגוי העליונה.  


התקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ותוצרת מהחי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים) התשנ"ח- 1998 אשר על פיהם מתבצע הפיקוח הווטרינרי במפעלים מחייבות ביצוע בדיקות לשאריות ביולוגיות וכימיות במוצרים המיועדים לשווק (לשוק המקומי ולייצוא כאחד).

וטרינר מפקח אשר נתבקש להעביר בדיקות לשאריות ביולוגיות וכימיות מהמפעל שבפיקוחו, יבצע הדגימה הנדרשת בהקדם, ויעביר מוצרים שנדגמו​ כשהם בקירור (בצידנית קרח) למעבדה המרכזית לשאריות כימיות במכון הווטרינרי. עליו ללוות הבדיקות בטופס בדיקה בו מפורטים שם המפעל שם המוצר הנדגם, תאריך הדגימה והבדיקה הנדרשת, כמו כן שם השולח. את תוצאות הבדיקות על הווטרינר המפקח לרכז בתיק נפרד למעקב ומשמרת.

 
תקנות:

- תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-20001.

- התקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ותוצרת מהחי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח- 1998

דרישות:

- ועדת היגוי עליונה  לפיקוח על שאריות כימיות במוצרים מהחי.

- חוברת רמות מרביות לנוכחות שאריות כימיות וביולוגיות במזון מהחי.

רמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות ותרופות במוצרים מן החי 2020