מפעלים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא

​​בהתאם לחלוקת הסמכויות בין משרדי החקלאות והבריאות, הוטלה על המחלקה לפיקוח מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים האחריות ​​​לפיקוח הווטרינרי על הביצים, עד צאתן משערי תחנת המיון והאריזה.

במסגרת המחלקה לפיקוח מוצרים מהחי פועלים מפעלים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא. הפיקוח הווטרינרי במפעלים אלה מתנהל בהתאם לתקנות הפיקוח על יצוא בעל חיים ותוצרת מהחי ותקנות הקהילייה האירופאית העוסקות בעיבוד ביצים ומוצרי ביצים למאכל אדם.

רשימת מפעלים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי​

מתקנים מאושרים – היחידה לפיקוח על מוצרים מן החי​​