מפעלים לעיבוד בשר עוף ליצוא

פעילות הפיקוח על משחטות ומפעלים לעיבוד בשר עוף מתבצעת בעזרת הגופים הבאים: 

1. רופאים וטרינריים מרחביים לפיקוח על שחיטת בעלי כנף ועיבוד מוצרי עוף ליצוא.
2. רופאים וטרינריים ופקחים וטרינריים במשחטות בעלי כנף המועסקים על ידי מועצת הלול.
3. רופאים וטרינריים המועסקים על ידי הרשות המקומית בפיקוח על המפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא.
4. מנהל פרויקט​ HACCP.

פעולות הפיקוח הווטרינרי במפעלים המעבדים בעלי חיים ומוצריהם מתייחסות לתחומים הבאים:

 • קביעת נוהלי הפיקוח ואכיפת יישומם.
 • אישור המפעלים המעבדים בעלי חיים ומוצריהם על פי המתחייב בתקנות.
 • מקור בעלי חיים ותוצרתם.
 • פעילותו השוטפת של המפעל המאושר על פי הנדרש בתקנות לרבות הפעלתם התקינה של מערכות אבטחת איכות מתחייבות (SSOP,ו-HACCP,ניטור פתוגנים).
 • פיקוח על איכותם הבריאותית של המוצרים המעובדים.
 • פיקוח על נוכחות מזהמים ביולוגיים במוצרים מהחי.
 • פיקוח על סימון המוצרים כנדרש בתקנות.
 • פיקוח על שווק המוצרים מהמפעל לצרכנים.

תקנות:

 • תקנות בתי שחיטה לעופות התש"ך-1960.
 • חוק הפיקוח על ייצוא בעלי חיים ותוצרת מהחי ליצוא - התשי"ז-1957.
 • תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות) התש"ס-2000.
 • תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב-19721.

דרישות (דפי נוהל):

 • ביקורת היגיינת ייצור טרם תחילת עבודה ובמהלכה במפעל מאושר לעיבוד מוצרי עוף – 04/1997.
 • א.קולי – מעקב ופיקוח בבית השחיטה – 05/1997.
 • סלמונלה – מעקב ופיקוח בבית השחיטה – 01/1999.
 • מניעת זיהום בחיידקים פתוגנים בבשר עופות מים במשחטה – 02/1999.
 • הפיקוח על עופות מים,(אווזים, מולרדים), מפוטמים בבית השחיטה – 03/1999.
 • הפיקוח על סלמונלה בבשר עוף מעובד לייצוא – 04/1999.
 • שחיטת עופות בתנאי "הסגר" – 05/1999.
 • סימון בשר עוף ומוצריו – הדרישות ונוהל אישור תוויות – 01/2000.
 • הטיפול בפסדים בבית השחיטה לעופות – 03/2001.
 • הפקח הווטרינרי במשחטה – 05/2001.
 • ניקוי וחיטוי כלובים להובלת עופות – 06/2001.
 • שחיטת עופות מפוטמים – 02/2002.
 • זיהוי מרכיבי הבשר במוצרי עוף – 05/2002.
 • תקנות מחלות בע"ח, (בתי שחיטה לעופות), (תיקון) – 02/2003.
 • שאריות כימיות בבשר עוף ומוצריו – פיקוח ומעקב – 03/2003.
 • סימון מוצרי עוף באריזה סיטונאית, (בתפזורת), - 01/2004.
 • נוהל טיפול ודיווח במפעלים המעבדים תוצרת מהחי הסובלים מליקויים תברואיים חוזרים – 06/2005.
 • הבהרות לדף נוהל 07/2005 בנושא מניעת זיהומי ל. מונוציטוגנס במוצרי עוף "מוכנים למאכל".
 • מתקני המלחה והכשרה במשחטה – דרישות וטרינריות – 10/2005.

משחטות ומפעל​ים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי

מתקנים מאושרים – היחידה לפיקוח על מוצרים מן החי​​