פיקוח על בעלי כנף למאכל

​​על פי תקנות  מחלות בעלי חיים בתי שחיטה לעופות, 1960 - שחיטת בעלי כנף בישראל תתבצע במתקנים מאושרים בלבד. בחלקם ממתקני שחיטה מופעל הפיקוח הווטרינרי על ידי המועצה לענף הלול, המעסיקה לשם כך רופאים ופקחים וטרינריים כאשר במתקנים נוספים מופעל הפיקוח על ידי הרשויות המקומיות, המעסיקות לשם כך רופאים וטרינרים בלבד.

תנאים לאישור והפעלת משחטה רשותית לייצור בשר עוף טרי בלתי מוכשר ומומלח על פי תקנות מחלות בעלי חיים בתי שחיטה לעופות 1960:

תוכנית להקמת בית שחיטה תוגש לאישור מנהל השירותים הווטרינריים ב-3 עותקים.
התוכנית תכלול המרכיבים הבאים:
i. תרשים מבנה המתקן על כל אגפיו בקנה מידה של 1:50.
ii. תרשים הסביבה בקנה מידה של 1:250.
iii. פרשה טכנית מודפסת ב-3 עותקים כוללת הפרטים הבאים:

1.    סוג בעל הכנף עבורו מוקמת המשחטה.
2.    היקף שחיטה יומי.
3.    אגפי הייצור והשירותים.
4.    תהליכי הייצור במפורט תוך ציון תהליכי זרימת המוצר באגפים השונים.
5.    הספקת מים.
6.    פינוי פסדים (שיטה ויעד).
7.    ציוד השחיטה והעיבוד במפורט.
8.    כמות העובדים.
9.    דרכי שינוע המוצר.
10.  סוג המבנה תוך פירוט סוג הרצפה, קירות, תקרות וגג.

א. דרישות כלליות:

 1. מים חמים במשחטה יסופקו בטמפרטורה של 82 מ"צ.
 2. חיבורי הרצפה והקירות יהיו מעוגלים, יש להתקין זוויות אל-חלד בפינות הקירות לשם שמירה על ציפויים (חרסינה וכו'). הרצפה תהיה חלקה ומנו​קזת היטב על ידי תעלות עשויות פלד אל-חלד, ציפוי הרצפה יבטיח איכות הניקיון והחיטוי לאורך זמן.
 3. קירות אגפי הייצור חיצוניים ופנימיים כאחד יהיו עשויים מבטון או בלוקים ומכוסים חרסינה עד לתקרה.
 4. התקרה תהיה עשויה מחומר חלק ובהיר המאפשר שמירה על ניקיון שוטף.
 5. לא יעשה שימוש במשחטה בעץ (משקופי דלת וחלונות וכו'), או בחומר אחר הסופג רטיבות.
 6. הדלתות בין המדורים תהיינה תקינות ושמישות ועשויות פלדת אל-חלד בלבד.
 7. מבנה המשחטה וחצרותיו יהיו מבודדים ובמרחק של 500 מ' לפחות מכל בית מגורים ו/או משק חקלאי.
 8. מבנה בית השחיטה יהיה בעל איטום מוחלט כלפי חוץ (חלונות, דלתות) עם זרימת אויר מן האזור הנקי אל האזור המלוכלך (שחיטה ומריטה).
 9. זרימת מי קולחין תעשה בתעלות סגורות מהאזור הנקי לאזור המלוכלך.
 10. נקודות החשמל תהיינה מכוסות ואטומות, ומובטחות נגד התחשמלות.
 11. גופי התאורה יהיו מכוסים ומוגנים, וניתנים לניקוי. עוצמת התאורה תהיה ברמה מספקת ובשיעור של  LUX300 לפחות בכל נקודות העבודה.
 12. ציוד המשחטה יהיו עשוי כולו ממתכת אל-חלד בלבד.
 13. במשחטה יהיה ציוד נייד לניקוי וחיטוי המבנה וציוד בלחץ מים ובקיטור.
 14. המשחטה תכלול חדר קירור תפעולי (C0 0) בנפח היקף השחיטה היומי ובהספק אשר יאפשר צינון העופות השחוטים לטמפ' של C00 תוך 8 שעות ממועד השחיטה. חדר הקירור יצויד בטרמומטר חיצוני תקין.
 15. הטמפרטורה בכל אגפי הייצור לא תעלה על C160 במשך כל שעות הפעילות.

ב. דרישות ייחודיות:

 1. חצר בית השחיטה תהיה מוגדרת מכל צדדיה ובפתחה שער כניסה למניעת כניסת בעלי-חיים (כלבים, חתולים וכו') ורכבים בלתי מאושרים.
 2. חצר בית השחיטה תהיה סלולה כולה ובעלת שיפועים המבטיחים ניקוז מי שטיפה. בשטחה ימוקמו האזורים הבאים: א. סככה מוצלת להמתנת העופות לשחיטה.                                                                                                          ב. אזור לרחיצה וחיטוי כלובים עליו תמוקם מכונה מתאימה המיועדת במיוחד למטרה זו.                                          ​ג. אזור רחיצת מכוניות (משטח קשיח בעל ניקוז מתאים) עם נקודת מים בלחץ.​
 3. מדור השחיטה יהיה בעל קירות מצופים חרסינה עד לתקרה. ממדור זה יועברו העופות בתליה מבעד אשנב למדור המריטה.
 4. במדור המריטה יימרטו העופות בתליה בעזרת מכונות מריטה אוטומטיות ומשם ישונעו מבעד לאשנב למדור פתיחה המופרד לחלוטין על ידי קיר מאזור המריטה.
 5. במדור הפתיחה תבוצע פתיחת העופות בתליה בלבד וזאת לאחר חיתוך הביב בעזרת מכשיר פנאומטי והרחבת חלל הבטן בעזרת מספריים קטומים. העוף יגיע לעמדת הבדיקה הוטרינרית לאחר שכל אשכול האברים הפנימיים הוצא מהטבחה בעזרת "כף הוצאה". על קו הבדיקה תמוקם עמדה לבדיקת העוף על ידי הרופא הווטרינרי באורך של (1.2 מ' לפחות). איסוף המעיים יבוצע בעזרת מסוע מצויד באמצעים המאפשרים רחיצה ושטיפה ברציפות. ליד כל עמדת עבודה על קו הפתיחה ימוקם כיור לשטיפת ידי העובדים העוסקים בהוצאת הקרביים (אכילים ולא אכילים) ונקודת שטיפה עם מים חמים וקרים ליד עמדת הפיקוח הווטרינרי. עמדת הפיקוח תצויד במיכל החרמה עשוי פלדת אל-חלד אשר ניתן לנעילה בעזרת מנעול ואשר ישמש לקליטת עופות וחלקי העופות אשר נפסלו למאכל אדם בידי הפיקוח הווטרינרי.
 6. עמדת הפיקוח הווטרינרי תצויד בנוסף באמצעים הבאים: א. מפסק חשמלי להפסקת פעולת קו השחיטה. ב. מראה בלתי שבירה בגודל 80X60 ס"מ ג. לוח רישום ממצאים ד. תחנת הצלה.
 7. ליד קו השחיטה תמוקם עמדה לניקוי שטיפה וחיתוך הקורקבנים.
 8. תוקם עמדה לריכוז ואריזת חלקי פנים האכילים לאחר ניתוקם מהעוף השחוט.
 9. במשחטה יוקמו מדורים נפרדים לאריזה ומשלוח התוצרת.
 10. במשחטה יוקם מדור נפרד להחזקת חומרי ניקוי וחיטוי והדברה וכמו כן מקום נפרד לאחסון ציוד הניקוי.
 11. מלתחות העובדים והשירותים יהיו בגודל המתאים לכמות העובדים. פתח מתקנים אלה לא יפתח ישירות אל מדורי העיבוד אלא באמצעות פרוזדור מבדיל.
 12. עבור הפיקוח הווטרינרי יוקצה חדר עבודה נפרד שבתוכו ימוקמו כיור מים קרים וחמים, שולחן עבודה, ארון וטלפון.
 13. במשחטה יהיה מדור נפרד לרחיצת פלסטונים, ארגזי משלוח ואריזות רב שימושיות.
 14. משטח העמסת התוצרת המוגמרת יהיה מנוקז ובעל שיפוע מתאים כאשר הגישה אליו תהיה דרך דלת הנסגרת אוטומטית.
 15. מיכל אטום לקליטת פסולים ופסדים ימצא בבית השחיטה על גבי משטח מנוקז המאפשר רחיצה וחיטוי.