פיקוח על עיבוד חלב ומוצרי חלב

​​במהלך השנים האחרונות הלך וגדל מספר המחלבות המבקשות לקבל אישור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לעבד חלב ומוצריו לשם ייצואם.
אישור מדינת ישראל כיצואנית מוצרי חלב (בעיקר לשוק הכשר) חייבה התקנת תקנות אשר יעדם להגדיר העקרונות והנהלים הקשורים באישור המפעלים והדרישות להפעלתם.
במהלך שנת 1998 הותקנו בידי שר החקלאות התקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ותוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים). תקנות אלה מסדירות הנהלים הקשורים באישור המפעל ליצוא והדרישות בהם עליו לעמוד בכל תקופת האישור על פי התקנות.

המחלקה לפיקוח מוצרים מהחי האחראית על אכיפת תקנות אלו מפעילה רופאים וטרינריים המפקחים במחלבות המייצאות.

תפקיד הווטרינר המפקח במחלבה הינו פיקוח על מקור החלב הגולמי, רכבי הובלת החלב, המשטר ההיגייני במחלבה, תהליכי פיסטור, נוכחות מזהמים כימיים בתוצרת המחלבה, פיקוח על סימון מוצרי החלב המעובדים ואחסונם, פיקוח על חיטוי ניקוי והדברת מכרסמים במחלבה והנפקת תיעוד ווטרינרי.

לא ניתן לאשר מפעל לעיבוד חלב לייצוא אלא אם התקיימו באישורו התנאים הבאים: 

א. המפעל בעל רישיון עסק תקף על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968.
ב. המפעל בעל רישיון ייצרן תקף על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו) התשכ"א-1960.
ג. המבנה, הציוד ותהליכי העיבוד במפעל עומדים בדרישות התקנות, ההנחיות והחלטות מוסדרות האיחוד האירופאי                 ​​המתייחסות לעיבוד חלב ומוצריו.
ד. הוסדר הפיקוח הווטרינרי הציבורי במפעל.

תקנות:

  • תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998.
  • דירקטיבה 92/46 של הקהילייה האירופאית העוסקת בדרישות הבריאות לעיבוד ויצוא חלב ומוצריו ממדינות שונות לתחומי המדינות החברות באיחוד האירופאי.
  • חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968.
  • צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו) התשכ"א-1960.

דרישות (דפי נוהל):

  • החזרת חלב ומוצרי חלב מרשתות השיווק למחלבה המייצרת – 01/2001.
  • תעודות בריאות וטרינריות לייצוא מוצרים מהחי למעט בשר עוף ומוצריו – 01/2003.
  • סימון משלוחים ליצוא,(04/2004).
  • תעודות בריאות ליצוא – אישור הווטרינר המפקח (05/2004).
  • יצוא מוצרי חלב מישראל – עקרונות (08/2005).

משחטות ומפעלים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי

מתקנים מאושרים – היחידה לפיקוח על מוצרים מן החי​​