פרסומים

להלן פרטים ומידע בנוגע לתנאים למתן היתר לפי תקנה 29 לתקנות בתי שחיטה לעופות, תנאים להובלת העופות לאתר בו מתקיים מנהג כפרות ותנאים להחזקתם ושחיטתם בו - לצורך קיום מנהג הכפרות.

למידע בנושא נוהל כפרות לשנת 2016
לנוהל כפרות
תרנגול

 

 

חוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/psadim_mifal_dagim_08-01-20.aspxחוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדים
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים דצמבר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים דצמבר - נובמבר 2019
לקראת חג החנוכה רק שמן זית ישראלי!https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/olive_oil_consumption.aspx לקראת חג החנוכה רק שמן זית ישראלי!