השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות נושאים באחריות לבריאות הציבור ולבריאות ורווחת בעלי החיים גם בתחום הפיקוח על תרופות ותכשירים וטרינריים. 

במסגרת החוקים והתקנות הנמצאים בתחום אחריות היחידה, פועלת היא במספר מישורים:

א. רישום תרכיבים.
ב. רישום תכשירים כימיים להדברה ולחיטוי.
ג. פיקוח בנושא תרופות, תרכיבים, תכשירים כימיים, מרפאות וטרינריות, משקי גידול בעלי חיים ומפעלים לייצור מזון לבעלי חיים.
ד. ייעוץ למשרד הבריאות ​בנושא תכשירים וטרינרים.
ה. תמיכה וסיוע מקצועיים לפעילות יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות.
ו. טיפול בתל​ונות וי​צירת​ כתובת לפניות הציבור בנושא תכשיר​ים וטרינריים.
ז. הסדרה וקידום חקיקה בנושא תכשירים וטרינריים.
ח. קיום והפעלת פורום היגוי בנושא תכשירים וטרינריים.​

 

 

תכשירים וטרינריים (שו"ט)

 

 

 

 

רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.18שירותים וטרינריים;המזון שאנחנו אוכלים;תכשירי הדברהתכשירים וטרינריים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tachshirim_vet_2.2.18.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.1808/12/2018 22:00:00{7cd42e79-928c-43c2-95dd-e7366fc7db04}3e249c32-4f8f-4437-9072-d162397343d05
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החי;תכשירי הדברהתכשירים וטרינריים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 201819/09/2018 21:00:00{7cd42e79-928c-43c2-95dd-e7366fc7db04}3e249c32-4f8f-4437-9072-d162397343d04
תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.17ענפי בעלי חיים;בריאות בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכלים;שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_7-9-17.aspxתכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.1709/09/2017 21:00:00{cbc30145-40e4-4e92-baf7-c88ca4f16d63}56b3753b-3180-48ee-9713-df8f6a6908ad3
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015שירותים וטרינריים;מנהלה (שו"ט);אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);בריאות דבורים;בריאות דגים;בריאות סוסים (שו"ט);בריאות צאן (שו"ט);בריאות חזירים (שו"ט);בתי מטבחיים (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);יבוא יצוא (שו"ט);מערך בריאות עופות (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);צער בעלי חיים (שו"ט);שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00{79468b76-5725-4ca3-85b7-6252b4b85da4}503f4d47-3870-431a-8788-ac7baa46295932

 

 

גולדמן מירבגולדמן מירב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466194גולדמן מירב03-968895203-9681642meravg@moag.gov.il
ברוך מיכלברוך מיכל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467019ברוך מיכלרופאה וטרינרית03-9688951Michalba@moag.gov.il
וישניה תמיר לביתוישניה תמיר לבית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466707תמיר וישניה לביתרופאה וטרינרית03-9681718Lavit@moag.gov.il
ארז לוברניארז לוברני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465976ארז לוברנימנהל יחידת תכשירים וטרינריים;רופא וטרינר03-968174803-9681739erezl@moag.gov.il

 

 

רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspxרשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 202012/07/2020 21:00:00
הבהרת השירותים הווטרינריים בנוגע לתכשיר "סימקסין X" המיוצר ומשווק על ידי חברת סיקמקס בע"מhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/simexin.aspxהבהרת השירותים הווטרינריים בנוגע לתכשיר "סימקסין X" המיוצר ומשווק על ידי חברת סיקמקס בע"מ04/04/2020 21:00:00
רשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim.aspxרשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​29/03/2020 21:00:00
רשימת תרכיבים הרשומים בתוקף מיום 11.3.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tarkivim_chimim_2020.aspxרשימת תרכיבים הרשומים בתוקף מיום 11.3.2011/03/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/Machon/bikoret_tarkivim/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מעבדה לביקורת תרכיבים

 

 

 

 

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_rokhim_1981.aspxפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_mispo_71.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971