תכשירים וטרינריים

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=30DispForm.aspx

 

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות נושאים באחריות לבריאות הציבור ולבריאות ורווחת בעלי החיים גם בתחום הפיקוח על תרופות ותכשירים וטרינריים. 

במסגרת החוקים והתקנות הנמצאים בתחום אחריות היחידה, פועלת היא במספר מישורים:

א. רישום תרכיבים.
ב. רישום תכשירים כימיים להדברה ולחיטוי.
ג. פיקוח בנושא תרופות, תרכיבים, תכשירים כימיים, מרפאות וטרינריות, משקי גידול בעלי חיים ומפעלים לייצור מזון לבעלי חיים.
ד. ייעוץ למשרד הבריאות ​בנושא תכשירים וטרינרים.
ה. תמיכה וסיוע מקצועיים לפעילות יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות.
ו. טיפול בתל​ונות ויצירת כתובת לפניות הציבור בנושא תכשיר​ים וטרינריים.
ז. הסדרה וקידום חקיקה בנושא תכשירים וטרינריים.
ח. קיום והפעלת פורום היגוי בנושא תכשירים וטרינריים.​

תכשירים וטרינריים (שו"ט)

 

 

 

 

רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.18שירותים וטרינריים;המזון שאנחנו אוכלים;תכשירי הדברהתכשירים וטרינריים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tachshirim_vet_2.2.18.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.1808/12/2018 22:00:00{7cd42e79-928c-43c2-95dd-e7366fc7db04}3e249c32-4f8f-4437-9072-d162397343d05
תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.17ענפי בעלי חיים;בריאות בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכלים;שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_7-9-17.aspxתכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.1709/09/2017 21:00:00{cbc30145-40e4-4e92-baf7-c88ca4f16d63}56b3753b-3180-48ee-9713-df8f6a6908ad3
תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 24.1.17תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_chimim_vet.aspxתכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 24.1.1724/01/2017 22:00:00{cbc30145-40e4-4e92-baf7-c88ca4f16d63}56b3753b-3180-48ee-9713-df8f6a6908ad2
רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 6.12.16תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2016/Pages/tachshirim_rishuy-6-12-2016.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 6.12.1605/12/2016 22:00:00{e421d472-0097-4128-ae5e-3357352974d1}27efe069-32c5-4df4-9b43-b41a386b59ee7

 

 

ארז לוברניארז לוברני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465976ארז לוברנימנהל יחידת תכשירים וטרינריים;רופא וטרינר03-968174803-9681739erezl@moag.gov.il
הילה ברקתהילה ברקת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466924ברקת הילהרופאה וטרינרית03-9681718hilab@moag.gov.il
שניר אירהשניר אירה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466088שניר אירהרופאה וטרינרית03-968175903-9688912IraS@moag.gov.il
וישניה תמיר לביתוישניה תמיר לבית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466707תמיר וישניה לביתרופאה וטרינרית03-9688951Lavit@moag.gov.il

 

 

רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 201819/09/2018 21:00:00
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/Machon/bikoret_tarkivim/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מעבדה לביקורת תרכיבים

 

 

 

 

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_rokhim_1981.aspxפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_mispo_71.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971