פרסומים קודמים

 

 

הנחיות להגשת בקשה לייבוא תרכיב לשימוש וטרינריhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/yavu_tarkivim_23.10.12.aspxהנחיות להגשת בקשה לייבוא תרכיב לשימוש וטרינרי
זמינות וניפוק נסיוב נגד הכשת נחש צפע - לטיפול בבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/nasiob_nahash.aspxזמינות וניפוק נסיוב נגד הכשת נחש צפע - לטיפול בבעלי חיים
רשימת תכשירי הדברה כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/7/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/tahshirey_hadbara_01-07-2012.aspxרשימת תכשירי הדברה כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/7/2012
רשימת תכשירי חיטוי-ניקוי כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/6/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/tahshirey_hituy.aspxרשימת תכשירי חיטוי-ניקוי כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/6/2012
הפצה של תרכיבים וטרינריים לרש"פhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/hafaza_tarkivim_vet.aspxהפצה של תרכיבים וטרינריים לרש"פ
ניפוק תכשירים ווטרינריים במקום ניפוק מורשהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/nipuk_tahshirim_vet.aspxניפוק תכשירים ווטרינריים במקום ניפוק מורשה
רשימת תכשירי הדברה כימיים הרשומים בתוקף מיום - 5/3/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/hadbara_5-3-12.aspxרשימת תכשירי הדברה כימיים הרשומים בתוקף מיום - 5/3/2012
עדכון לרופאים הווטרינרים - תרכיב Duramune Max PV מתוצרת חברת Fort Dodgehttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/Duramune Max PV.aspxעדכון לרופאים הווטרינרים - תרכיב Duramune Max PV מתוצרת חברת Fort Dodge
רשימת התרכיבים הווטרינריים הרשומים בישראל - 1/1/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/Registered vaccines 01.01.12.aspxרשימת התרכיבים הווטרינריים הרשומים בישראל - 1/1/2012
יוד כתוסף לתערובות בקר - 1/1/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/tosaf_yod 01.01.12.aspxיוד כתוסף לתערובות בקר - 1/1/2012