פרסומים קודמים

בשנים האחרונות היה מחסור במנות נסיוב זמינות לטיפול בבעלי חיים. הצרכנים העיקריים בישראל הינם כלבים וסוסים והיקף השימוש הוא כ- 200-300 מנות בשנה.
לאחרונה, העביר משרד הבריאות את תהליך ייצור הנסיוב לידי חברת "קמהדע".

הנסיוב ניתן לרכישה באמצעות טופס הוראת רופא לשימוש בתרופה וטרינרית שאינה רשומה.

למידע מורחב