2016

 

 

רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 6.12.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2016/Pages/tachshirim_rishuy-6-12-2016.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 6.12.16
שבוע העלאת המודעות לאנטיביוטיקה העולמי, יתקיים בין ה14-20.11.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2016/Pages/mudaut_anti.aspxשבוע העלאת המודעות לאנטיביוטיקה העולמי, יתקיים בין ה14-20.11.16
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2016/Pages/rishuy - tarkivim 250816.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2016