2016

שבוע העלאת המודעות לאנטיביוטיקה העולמי, יתקיים בין ה14-20.11.16כחלק משבוע להעלאת המודעות לשימוש בחומרים אנטימיקרוביאליים אשר יחול ב- 14-20.11.16, ברצון השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה להדגיש את חשיבות נושא השימוש המוקפד בחומרים אנטיביוטיים, אשר הוא חלק בלתי נפרד מביצוע רפואה וטרינרית נכונה.

להלן פרסום של הארגון הבינלאומי למחלות בעלי חיים ה-O.I.E ובו רשימה של דרכים להעלות את מודעות הציבור לנושא באמצעות סרטונים, פוסטרים, מסמכים רפואיים, פרסומות ועוד.

לפרסום של ארגון הO.I.E בנושא לחץ כאן