​​

 

 

תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_7-9-17.aspxתכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.17
תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 24.1.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_chimim_vet.aspxתכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 24.1.17