​​להלן רשימת התכשירים הכימיים (תכשירי חיטוי והדברה) הרשומים נכון לתאריך 24.1.17.