​​

 

 

רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 29.4.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2019/Pages/tachshirim_chimim-29-4-2019-WeCoPF.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 29.4.19
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2019/Pages/rishum_tarkivim_13-02-19.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2019