רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tachshirim_vet_2.2.18.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.18
סקר תכשירי הדברה 2016https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/seker_takshirey_hadbara_2016.aspxסקר תכשירי הדברה 2016
רשומות חומרי הדברה לשוק מקומיhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/Pesticides_local_marketרשומות חומרי הדברה לשוק מקומי​רשומות חומרי הדברה בגידולים השונים המורשים לשוק המקומי. הכתוב ברשומות אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית.