רישום תכשירים כימיים

על פי תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) התשמ"ב-1982, מתבצע בשירותים הווטרינריים רישום של תכשירי הדברה לשימוש וטרינרי. התכשירים הרשומים מיועדים לשימוש בבעלי חיים משקיים ובחיות מחמד, לצורך הדברת טפילים חיצוניים בבעלי החיים ובסביבתם המיידית לדוגמא: רפתות, דירים, לולים, מלונות.

לקבלת מידע בדבר דרישות השו"ט עבור רישום תכשיר כימי-הדברה לשימוש וטרינרי ניתן לפנות אל גב' מירב גולדמן בטלפון: 03-9681758 או בדוא"ל: meravg@moag.gov.il

מערך חומרי חיטוי

1. רישום תכשירים כימיים לחיטוי מתבצע בשירותים הווטרינריים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ"ב – 1982 ובהסתמך על תקן ישראלי 2302 של מכון התקנים הישראלי: חומרים ותכשירים מסוכנים: סיווג, אריזה, תיווי וסימון.

2. על פי תקנות מחלות בעלי ח​יים (תכשירים כימיים) התשמ"ב-1982​​, חל איסור על מכירת תכשיר שאינו רשום (הצגה, פרסום, החזקה ומסירה אך ללא תמורה).