אגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)

המרכז הארצי לרישום כלבים הוקם מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים (התשס"ג-2002) ונכלל בו מידע אודות הכלבים הרשומים ברשויות המקומיות השונות בישראל.

המרכז הארצי לרישום כלבים


מרכז הארצי לרישום כלבים