אגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)

בהתאם לסעיף 14 א לחוק צער בעלי חיים, על שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, לקבוע הוראות לעניין הדרכים בהן תפעל המדינה לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים. עוד נקבע בסעיף כי תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון ₪ למימון פעולות כאמור ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב המשרד בחוק התקציב השנתי.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב ולשיפור איכות חייהם של התושבים.

המשרד גיבש תכנית למתן תמיכה לרשויות מקומיות שיפעלו לביצוע ניתוחי עיקור או סירוס של חתולי רחוב. מטרת התמיכה לצמצם את הסבל הכרוך בחיי רחוב עבור החתולים מצד אחד, ומצד שני לצמצם את מספרם באותם מקומות בהם ריבויים מהווה מפגע סביבתי או תברואתי.

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020

פרוטוקול והחלטות בנושא חלוקת התקציב למימון פעולות לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים (נגיש) - 4.2.21

פרוטוקול והחלטות בנושא חלוקת התקציב למימון פעולות לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים (חתום) - 4.2.21

טבלת ניקוד רשויות מקומיות - 4.2.21

פרוטוקול והחלטות בנושא חלוקת התקציב למימון פעולות לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים (נגיש) - 31.1.21

פרוטוקול והחלטות בנושא חלוקת התקציב למימון פעולות לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים (חתום) - 31.1.21

טבלת ניקוד רשויות מקומיות - 31.1.21

 

 

מקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_8_21.aspxמקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמר
מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_22-2-21.aspxמחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21
הבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/havhara_chicken_coops.aspxהבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021