2012

 

 

הוראות לשעת חירום - חיות מחמדhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2012/Pages/herum_hayot_mahmad.aspxהוראות לשעת חירום - חיות מחמדהוראות לשעת חירום
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2012 שלב ב'https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2012/Pages/nohal_tmicha_ikur_serus_2012.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2012 שלב ב'נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2012 שלב ב'
קשירת כלבים – תיקון לתקנותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2012/Pages/kshirat_klavim_tikun.aspxקשירת כלבים – תיקון לתקנותקשירת כלבים – תיקון לתקנות
חוק צער בעלי חיים במדינות מפותחות - סקירה משווהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2012/Pages/animalwelfarejune2012.aspxחוק צער בעלי חיים במדינות מפותחות - סקירה משווהחוק צער בעלי חיים במדינות מפותחות - סקירה משווה
בשירותים הווטרינריים רואים בחומרה רבה את המעשים שנחשפו בתוכנית "כולבוטק", בתחקיר שנעשה ב"אדום אדום". נפתחה חקירה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובמקביל, יבוצעו ביקורות בבתי המטבחיים האחרים בארץ ויחודדו הנהלים להתנהלות נאותה והקפדה על רווחת בעלי החיים.https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2012/Pages/tahkir_adom.aspxבשירותים הווטרינריים רואים בחומרה רבה את המעשים שנחשפו בתוכנית "כולבוטק", בתחקיר שנעשה ב"אדום אדום". נפתחה חקירה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובמקביל, יבוצעו ביקורות בבתי המטבחיים האחרים בארץ ויחודדו הנהלים להתנהלות נאותה והקפדה על רווחת בעלי החיים.פעולות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בעקבות שידור התכנית "כלבוטק"