2013

 

 

בג"ץ קיבל את עמדת המדינה בעתירת הארגונים למען בעלי חיים בפרשת "אדום אדום"https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2013/Pages/bzgatz_adom_adom.aspxבג"ץ קיבל את עמדת המדינה בעתירת הארגונים למען בעלי חיים בפרשת "אדום אדום"בג"ץ קיבל את עמדת המדינה בעתירת הארגונים למען בעלי חיים בפרשת "אדום אדום"