2014

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיש בקשה לבית משפט השלום בחיפה להוציא צו מניעה נגד בעלים של דיר לגידול חזירים הממוקם בגליל המערבי, ולהורות למגדלים להפסיק את ההתעללות בבעלי החיים המוחזקים על ידם.
 
מדובר בתיק חמור מאוד, הכולל סדרת עבירות על חוק צער בעלי חיים, שבוצעו על ידי הבעלים בחזירים המוחזקים אצלם בדיר. הסיפור החל בביקורת שגרתית הנעשית על ידי צוותי משרד החקלאות ופיתוח כפר בדירים לגידול חזירים, במסגרת הביקורת הראשונה התגלו לצוות ליקויים וחריגות הניתנים לתיקון. צוות המשרד הנחה את הבעלים על דרכי שיקום וטיפול על מנת לסייע להם לטפל בחזירים בצורה נכונה וחוקית. הבעלים הביעו נכונות לתקן את הטעון תיקון, והמשרד המשיך לעקוב אחר הדיר בשבע עיניים.

במהלך החודשים האחרונים בוצעו בדיר מספר רב של ביקורות  על ידי צוותי המשרד. בביקורות נמצאו ליקויים רבים, ועל אף פניות חוזרות ונשנות של המשרד למגדלים לתקנם, ועל אף חקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות בניגוד לחוק צער בעלי חיים, בחרו המגדלים להתעלם מההנחיות, תוך גרימת סבל רב ומיותר לבעלי החיים שבחזקתם.
במהלך כל הביקורות ניתן היה לראות שמבנה הדיר מיושן – הקירות, הגדרות והברזלים ישנים, ומלאים בבליטות וחריצים, ברזלים חלודים ומתפוררים, שמסכנים את שלום החזירים, שלא לתכלית ראויה. בנוסף, במהלך כל הביקורות נצפו חזירים משותקים, רזים באופן קיצוני, חולים ואף גוססים ולא יכלו לזוז בכוחות עצמם. חזירים אלה לא טופלו על ידי המגדלים ולא הומתו בהמתת חסד מייד​ית באופן שהגדיל את סבלם ביחס לחזירים האחרים בדיר, שאף הם סבלו. בנוסף נצפה מחסור חמור בנקודות מים. צפיפות היתר בדיר ושאריות צואה ושתן שלא נוקו, לא אפשרו לחזירים רביצה.

המגדלים נדרשו והתחייבו בפני המשרד לתקן את הליקויים הבאים: הקטנת מספר החזירים בדיר, וכפועל יוצא גם הקטנת הצפיפות; החזקה נאותה של המקום – ניקוי תקופתי של השטח; תיקון הגגות שקרסו והתאמתם; התאמה כללית של הדיר להחזקת חזירים בהתאם להנחיות.

בביקורת האחרונה בדיר המדובר, נמצא כי אלפי בעלי חיים מוחזקים בתנאים העולים לכדי התעללות חמורה ואשר מסכנים באופן ממשי את חייהם. למעשה, מספר רב של בעלי חיים חווים סבל רב, ללא הצדקה וללא תכלית ראויה, ועל אף התחייבויותיהם המפורשות  והחד משמעיות לעשות כן. לכן פנה המשרד לבית המשפט על מנת לעצור את ההתעללות בדיר, ולהכריח את הבעלים לקיים את הוראות ההנחיות להחזקת חזירים  על פי חוק צער בעלי חיים.

עו"ד ג'ריס גנטוס, ממונה תביעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "כפי שעולה מהבקשה שלנו לבית המשפט, אלפי בעלי חיים מוחזקים בתנאים העולים לכדי התעללות חמורה ואשר מסכנים באופן ממשי את חייהם. למעשה, מספר רב של בעלי חיים חווים סבל רב, ללא הצדקה, ללא תכלית ראויה (למעט, ככל הנראה, חיסכון כספי של המשיבים) ובמידה העולה על הנדרש. העובדה שמדובר בבעלי חיים שמיועדים לשחיטה בשלב כלשהו מחייהם אינה גורעת מחובת המגדלים לדאוג לרווחתם ולספק להם תנאי מחיה סבירים שימנעו מהם סבל".

בסוף שנת 2012 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנחיות להחזקת חזירים, שמטרתן קביעת סטנדרט מינימלי להחזקת החזירים שיבטיח סטנדרט מחיה מינימלי לחזירים שמוחזקים ומגודלים למטרת שחיטה, ושלא תיפגע רווחתם. ההנחיות פורסמו בין כלל המגדלים. החזקת החזירים בניגוד להנחיות עשויה לגרום סבל מיותר ומעבר לנדרש. לאחרונה אישרה ועדת החינוך של הכנסת תקנות להסדרת גידול חזירים ורווחתם מכוח חוק צער בעלי חיים, שמטרתן לקבוע תנאים בסיסיים להחזקת חזירים ולשיפור את רווחתם, תוך התחשבות בצורכי החקלאות ומניעת הפצת מחלות בעלי חיים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר במסגרת הפיקוח על קיום הוראות החוק וההנחיות, מבצע ביקורות שגרתיות בדירים לגידול חזירים. במסגרת הביקורות, במידה שמתגלות חריגות, משאיר מפקח המשרד משוב עם כל הליקויים ודרישה לתיקונם. בהמשך לכך, מבצעים גורמי האכיפה ביקורת חוזרת על מנת לעמוד מקרוב על התקדמות תיקון הליקויים.
 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים
שיתוף הציבור בנושא חתולים משוטטיםhttps://www.moag.gov.il/subject/rivhat_baaley_chaim/Pages/stray-cats.aspxשיתוף הציבור בנושא חתולים משוטטים
בשורה משמחת לחיות המחמד: בכוונת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לאסור ייבוא חיות מחמד שבוצע בהם חיתוך אוזניים או זנב לצורכי נויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/live-tissue.aspxבשורה משמחת לחיות המחמד: בכוונת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לאסור ייבוא חיות מחמד שבוצע בהם חיתוך אוזניים או זנב לצורכי נוי