2015

פארק כלבים הינו מרחב מוגדר ומתוחם אשר התפתח בשנים האחרונות ברחבי העולם וקיומו מאפשר לכלבים לקיים פעילות גופנית וחברתית תוך שמירה על בטחון ובריאות הציבור. בהעדר פעילות גופנית ואינטראקציה עם כלבים אחרים, כלבים עלולים לסבול מבעיות בריאותיות והתנהגותיות, אשר באות לעיתים לידי ביטוי בגילויי תוקפנות ובנביחות. נוסף על כך, נמצא כי פארקי כלבים המהווים מוקד משיכה לכלבים ובעליהם, תורמים לסביבת המגורים בכך שהם יוצרים קשרים
בין התושבים, מחזקים קהילות ומהווים כר ליוזמות קהילתיות ולמעורבות אזרחית מוגברת של התושבים.

יחד עם זאת כאשר פארק כלבים אינו מתוכנן / מתופעל כהלכה ישנה סכנה הן לבריאות הכלבים אשר משתמשים בפארק (למשל עקב התפשטות מחלות) והן לסביבתם (במידה ויימלט כלב מהמרחב). במטרה למנוע סכנות אלו ולהגדיל את השימוש בפארקי הכלבים המוקמים בוצעה סקירה על הנעשה בתחום בעולם, ובעיקר בארה"ב, ופותחו ההמלצות אשר מופיעות מטה. רצוי כי רשות אשר מתכננת לפתוח בתחומה פארק כלבים תתייחס להמלצות שכן אלו עשויות למנוע בעיות תפעוליות שבעקבותיהן, על אף ההשקעה, יימנעו בעלי כלבים מלהגיע לפארק.

זה המקום להדגיש כי מסמך זה מפרט המלצות שמטרתן להעלות את הדגשים הייחודיים לפארק כלבים על מנת שפארק הכלבים יהיה אטרקטיבי ובטוח אך אלו אינן מחליפות את ההמלצות והתקנים הקיימים לתכנון מרחב ציבורי וגנים ציבוריים של משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית. בנוסף, מדובר בהמלצות בלבד אשר נכתבו בהתבסס על איסוף נתונים על פארקי כלבים בארץ ובעולם ואין מדובר בהמלצות מחייבות.

בסוף המסמך ניתן למצוא תרשימים של פארקי כלבים וקישורים לתקנות, נהלים ואתרים מרחבי
העולם בנושא.

למאמר המלא

 

 

מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות