2015

פארק כלבים הינו מרחב מוגדר ומתוחם אשר התפתח בשנים האחרונות ברחבי העולם וקיומו מאפשר לכלבים לקיים פעילות גופנית וחברתית תוך שמירה על בטחון ובריאות הציבור. בהעדר פעילות גופנית ואינטראקציה עם כלבים אחרים, כלבים עלולים לסבול מבעיות בריאותיות והתנהגותיות, אשר באות לעיתים לידי ביטוי בגילויי תוקפנות ובנביחות. נוסף על כך, נמצא כי פארקי כלבים המהווים מוקד משיכה לכלבים ובעליהם, תורמים לסביבת המגורים בכך שהם יוצרים קשרים
בין התושבים, מחזקים קהילות ומהווים כר ליוזמות קהילתיות ולמעורבות אזרחית מוגברת של התושבים.

יחד עם זאת כאשר פארק כלבים אינו מתוכנן / מתופעל כהלכה ישנה סכנה הן לבריאות הכלבים אשר משתמשים בפארק (למשל עקב התפשטות מחלות) והן לסביבתם (במידה ויימלט כלב מהמרחב). במטרה למנוע סכנות אלו ולהגדיל את השימוש בפארקי הכלבים המוקמים בוצעה סקירה על הנעשה בתחום בעולם, ובעיקר בארה"ב, ופותחו ההמלצות אשר מופיעות מטה. רצוי כי רשות אשר מתכננת לפתוח בתחומה פארק כלבים תתייחס להמלצות שכן אלו עשויות למנוע בעיות תפעוליות שבעקבותיהן, על אף ההשקעה, יימנעו בעלי כלבים מלהגיע לפארק.

זה המקום להדגיש כי מסמך זה מפרט המלצות שמטרתן להעלות את הדגשים הייחודיים לפארק כלבים על מנת שפארק הכלבים יהיה אטרקטיבי ובטוח אך אלו אינן מחליפות את ההמלצות והתקנים הקיימים לתכנון מרחב ציבורי וגנים ציבוריים של משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית. בנוסף, מדובר בהמלצות בלבד אשר נכתבו בהתבסס על איסוף נתונים על פארקי כלבים בארץ ובעולם ואין מדובר בהמלצות מחייבות.

בסוף המסמך ניתן למצוא תרשימים של פארקי כלבים וקישורים לתקנות, נהלים ואתרים מרחבי
העולם בנושא.

למאמר המלא

 

 

משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה
The Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical conditionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Spokesmanship and Publicity Department/publications/2020/Pages/horse_abuse.aspxThe Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical condition
משרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/animal_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חיים