2015

כחלק ממהלך לסיוע לעמותות למען בעלי חיים, מקדם בימים אלה משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוהל שיעניק פטור מאגרת רישיון לאחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים.

מתוך ההכרה כי ארגונים למען בעלי חיים פועלים יום ולילה ללא לאות למען בעלי חיים, הצלתם וריווחתם, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר להקל על הארגונים ולדאוג כי משאביהם הכספיים יושקעו בבעלי החיים. החזקה של כמות גדולה של כלבים בו-זמנית מהווה מעמסה בתחשיב ההוצאות על רישיון, העומד כיום על 372.50 ₪ לכלב לא מעוקר / מסורס ו- 53.5 ₪ לכלב מעוקר / מסורס.

 

על פי הנוהל, המגובש בימים אלה בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניתן יהיה לתת פטור רק לארגון למען בעלי חיים שהוא עמותה רשומה כדין, בעלת אישור ניהול תקין. בנוסף, מטרות העמותה הינן קידום רווחת בעלי חיים וטיפול בהם, והיא אינה עוסקת בריבוי בעלי חיים.למידע המלא

 

 

אין לצרוך מזון לחיות מחמד מהמותג "ספורט-מיקס"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/recall.aspxאין לצרוך מזון לחיות מחמד מהמותג "ספורט-מיקס"
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pirate_dog_breeding.aspxחשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועבמקום הוחזקו כלבים ששוויים הוא עשרות אלפי שקלים ● החשד: בעלי המקום הרביע את הכלבים במטרה להרוויח על כל כלב ● המקום היה מלוכלך והתנאים בהם הוחזקו הכלבים היו מחפירים