2015

כחלק ממהלך לסיוע לעמותות למען בעלי חיים, מקדם בימים אלה משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוהל שיעניק פטור מאגרת רישיון לאחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים.

מתוך ההכרה כי ארגונים למען בעלי חיים פועלים יום ולילה ללא לאות למען בעלי חיים, הצלתם וריווחתם, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר להקל על הארגונים ולדאוג כי משאביהם הכספיים יושקעו בבעלי החיים. החזקה של כמות גדולה של כלבים בו-זמנית מהווה מעמסה בתחשיב ההוצאות על רישיון, העומד כיום על 372.50 ₪ לכלב לא מעוקר / מסורס ו- 53.5 ₪ לכלב מעוקר / מסורס.

 

על פי הנוהל, המגובש בימים אלה בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניתן יהיה לתת פטור רק לארגון למען בעלי חיים שהוא עמותה רשומה כדין, בעלת אישור ניהול תקין. בנוסף, מטרות העמותה הינן קידום רווחת בעלי חיים וטיפול בהם, והיא אינה עוסקת בריבוי בעלי חיים.למידע המלא

 

 

משרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Brucellosis.aspxמשרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינר
ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (Grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתידhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/grain-free_pets.aspxמנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (Grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתיד​​​מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, בודק את הקשר בין מזון כלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בכלבים - קרדיומיופתיה מורחבת (DCM - dialated cardiomyopathy) ומפרסם את המידע שנאסף עד כה בנושא.