2015

כחלק ממהלך לסיוע לעמותות למען בעלי חיים, מקדם בימים אלה משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוהל שיעניק פטור מאגרת רישיון לאחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים.

מתוך ההכרה כי ארגונים למען בעלי חיים פועלים יום ולילה ללא לאות למען בעלי חיים, הצלתם וריווחתם, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר להקל על הארגונים ולדאוג כי משאביהם הכספיים יושקעו בבעלי החיים. החזקה של כמות גדולה של כלבים בו-זמנית מהווה מעמסה בתחשיב ההוצאות על רישיון, העומד כיום על 372.50 ₪ לכלב לא מעוקר / מסורס ו- 53.5 ₪ לכלב מעוקר / מסורס.

 

על פי הנוהל, המגובש בימים אלה בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניתן יהיה לתת פטור רק לארגון למען בעלי חיים שהוא עמותה רשומה כדין, בעלת אישור ניהול תקין. בנוסף, מטרות העמותה הינן קידום רווחת בעלי חיים וטיפול בהם, והיא אינה עוסקת בריבוי בעלי חיים.למידע המלא

 

 

מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות