2015

כחלק ממהלך לסיוע לעמותות למען בעלי חיים, מקדם בימים אלה משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוהל שיעניק פטור מאגרת רישיון לאחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים.

מתוך ההכרה כי ארגונים למען בעלי חיים פועלים יום ולילה ללא לאות למען בעלי חיים, הצלתם וריווחתם, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר להקל על הארגונים ולדאוג כי משאביהם הכספיים יושקעו בבעלי החיים. החזקה של כמות גדולה של כלבים בו-זמנית מהווה מעמסה בתחשיב ההוצאות על רישיון, העומד כיום על 372.50 ₪ לכלב לא מעוקר / מסורס ו- 53.5 ₪ לכלב מעוקר / מסורס.

 

על פי הנוהל, המגובש בימים אלה בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניתן יהיה לתת פטור רק לארגון למען בעלי חיים שהוא עמותה רשומה כדין, בעלת אישור ניהול תקין. בנוסף, מטרות העמותה הינן קידום רווחת בעלי חיים וטיפול בהם, והיא אינה עוסקת בריבוי בעלי חיים.למידע המלא

 

 

משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה
The Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical conditionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Spokesmanship and Publicity Department/publications/2020/Pages/horse_abuse.aspxThe Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical condition
משרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/animal_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חיים