2016

 

 

תמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2016/Pages/tmicha_2015.aspxתמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 2015