​​​ביום שני, 02.11.16, פורסם נוהל התמיכה ברשויות מקומיות בעיקור חתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017.

ההחלטה לאחד את הכספים שיועדו לשנים אלה התקבלה כדי למנוע חפיפה בין תקופות התמיכה לשנים השונות, לאור הדחיות בפרסום הקולות הקוראים לשנים 2015 ו- 2016.

למרות שהתמיכה עדיין לא נפתחה להגשה במערכת "מרכבה", אנו ממליצים שרשויות מקומיות המעוניינות בתמיכה יתחילו כבר להיערך ולהכין את המסמכים הנדרשים.

אנא עקבו אחר הפרסומים, אנו ניידע ברגע שהפורטל ייפתח להגשת הבקשות.

פניות בנושא יש להפנות לכתובת: TNR@moag.gov.il​


​לנוהל לחץ כאן​

 

 

משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/forgetting_animals.aspx משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבד
מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.