​​​​​נוהל התמיכה ברשויות מקומיות בעיקור חתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017​ פורסם כנוהל מאוחד. ההחלטה לאחד את הכספים שיועדו לשנים אלה התקבלה כדי למנוע חפיפה בין תקופות התמיכה לשנים השונות, לאור הדחיות בפרסום הקולות הקוראים לשנים 2015 ו- 2016.

98 רשויות פתחו בקשת תמיכה, ו-94 רשויות יזכו לתמיכה המבוקשת (4 מהמבקשות לא עמדו בתנאי הסף הטכניים של הגשת הבקשות). ​


חתול רחוב / צילום: ד"ר דגנית בן-דב

 

 

מקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_sasa.aspxמקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20
ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20
אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20