​​​​

 

 

פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים בנושא חקיקה - 6.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/protokol_vaada_hakika_-6-12-18.aspxפרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים בנושא חקיקה - 6.12.18