היתר תערוכות כלבי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2020/Pages/heter_mofa_klavim.aspxהיתר תערוכות כלבי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל)
פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים, בנושא כלבים משוטטים: גיבוש דרכי פעולה לאימוץ אחראי - 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2020/Pages/vaada_klaim_meshotetim_31-10-19.aspxפרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים, בנושא כלבים משוטטים: גיבוש דרכי פעולה לאימוץ אחראי - 31.10.19